Course categoriesAvailable courses

Kurz Moderní trendy ve výuce ruského jazyka v počátečním vzdělávání je akreditován MŠMT v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP). Jeho cílem je poskytnout účastníkům informace o aktuálních trendech a problémech didaktiky ruského jazyka (postavení ruštiny jako dalšího cizího jazyka na českých základních a středních školách, výuka ruského jazyka v prostředí mezikulturního vzdělávání, využití moderních technických prostředků ve výuce).

Tento kurz je věnován dovednosti čtení s porozuměním v německém jazyce u žáků ve věku 15-19 let na úrovni A1, A2 a B1.

Cílem je poskytnout zájemcům databanku německy psaných autentických textů s možností vypracování testů a ověření si vlastní dovednosti čtení s porozuměním, tak aby subjektivní hodnocení v rámci EJP bylo podpořeno konkrétními výstupy.

Texty byly vyhledávány převážně v německém autentickém prostředí a jsou různého typu, rozdělené podle povinných deskriptorů EJP. Ke každému deskriptoru jsou přiřazeny pro větší objektivitu výsledku tři různé texty doplněné kontrolními otázkami. 

Tento kurz je věnován dovednosti čtení s porozuměním v německém jazyce pro žáky ve věku 11-14 let na úrovni A1, A2 a B1.

Cílem je poskytnout zájemcům databanku německy psaných autentických textů s možností vypracování testů a ověření si vlastní dovednosti čtení s porozuměním, tak aby subjektivní hodnocení v rámci EJP bylo podpořeno konkrétními výstupy.

Texty byly vyhledávány převážně v německém autentickém prostředí a jsou různého typu, rozdělené podle povinných deskriptorů EJP. Ke každému deskriptoru jsou přiřazeny pro větší objektivitu výsledku tři různé texty doplněné kontrolními otázkami. 

Tento kurz je věnován dovednosti poslechu s porozuměním v německém jazyce u žáků ve věku 15-19 let na úrovni A1, A2 a B1.

Cílem je poskytnout zájemcům databanku německých autentických textů (namluvených rodilými mluvčími) s možností vypracování testů a ověření si vlastní dovednosti poslechu s porozuměním, tak aby subjektivní hodnocení v rámci EJP bylo podpořeno konkrétními výstupy.

Texty byly vyhledávány převážně v německém autentickém prostředí a jsou různého typu, rozdělené podle povinných deskriptorů EJP. Ke každému deskriptoru jsou přiřazeny pro větší objektivitu výsledku tři různé texty doplněné kontrolními otázkami.

Tento kurz je věnován dovednosti poslechu s porozuměním v německém jazyce u žáků ve věku 11-14 let na úrovni A1, A2 a B1.

Cílem je poskytnout zájemcům databanku německých autentických textů (namluvených rodilými mluvčími) s možností vypracování testů a ověření si vlastní dovednosti poslechu s porozuměním, tak aby subjektivní hodnocení v rámci EJP bylo podpořeno konkrétními výstupy.

Texty byly vyhledávány převážně v německém autentickém prostředí a jsou různého typu, rozdělené podle povinných deskriptorů EJP. Ke každému deskriptoru jsou přiřazeny pro větší objektivitu výsledku tři různé texty doplněné kontrolními otázkami.